Effekter af universiteternes økonomiske aktiviteter – input/output analyse

 In Analyser og notater

Foruden værdien af universiteternes kerneydelse har universiteternes økonomiske aktiviteter betydning i sig selv for dansk økonomi. En input/output-analyse, som er blevet til i samarbejde mellem Danske Universiteter og Danmarks Statistik, beregner værdien af universiteternes økonomiske aktiviteter. Læs mere i notat om effekter af universiteternes økonomiske aktiviteter og den fulde analyse.