Høring over udkast til en række bekendtgørelser herunder opfølgning på ændring af universitetsloven

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Videregående Uddannelser den 12. maj 2016.

Høring over udkast til en række bekendtgørelser herunder opfølgning på ændring af universitetsloven