Indspil til nyt bevillingssystem

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ministerens invitation til at komme med indspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser, som er modtaget den 21. december 2015.

Indspil til nyt bevillingssystem

X