Høring over udkast til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Videregående Uddannelser den 7. december 2015.

Høring over udkast til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre lovee

X