Høring over udkast til bacheloradgangsbekendtgørelsen

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 19. november 2015.

Høring over udkast til bacheloradgangsbekendtgørelsen