Danske Universiteter om Finanslov 2016

 In Analyser og notater

Danske Universiteter mener, at bevillingerne til universiteterne på finansloven for 2016 med fordel kan tage afsæt i en række hensyn, som blandt andre en fastholdelse af den 3-årige bevillingshorisont og taxametersystemet sikrer forudsigelighed og gennemsigtighed. Læs mere her.