Danske Universiteters positionspapir for FP9

 In Analyser og notater

De danske universiteter er særdeles fokuseret på, at man fastholder ambitionerne for et fælles europæisk rammeprogram, der kan styrke excellent forskning og innovation i Europa til gavn for både dansk og europæisk vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Derfor har Danske Universiteter udarbejdet et papir, der opridser de danske universiteters fælles position og anbefalinger for det næste rammeprogram for forskning og innovation. Papiret behandler ni centrale temaer og udstikker 42 anbefalinger for næste rammeprogram.

Danske Universiteters positionspapir for FP9