RUP’s indledende indspil til regeringens sprogstrategi

 In Analyser og notater

RUP har på dette tidlige stadie i processen en række overvejelser, som de opfordrer Uddannelses- og Forskningsministeriet til, at de tager med sig i det forberedende arbejde med en national sprogstrategi.

Se RUP’s indledende indspil til regeringens sprogstrategi