Lad os fastholde internationale talenter fremfor at skræmme dem væk

 In Debatindlæg

Debatindlæg / 21. august 2018

Af Lars Nørby Johansen og Anders O. Bjarklev
Hhv. formand for Formandskollegiet og formand for Rektorkollegiet, Danske Universiteter. Bragt i altinget.dk. 

I sidste uge annoncerede Dansk Industri et samarbejde med det anerkendte universitet Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Her bliver der nu ansat en medarbejder, der skal knytte dansk erhvervsliv tættere til amerikanske universiteter ved at tiltrække studerende til praktikforløb i danske virksomheder, bygge netværk og markedsføre Danmark som karrieredestination.
Det er et spændende og offensivt samarbejde, der tydeligt viser den globale konkurrence om kloge hoveder.
Danmark er et lille land, og vi skal række ud i verden efter internationale talenter. Både når det gælder arbejdskraft, og når det gælder viden og inspiration.

Internationalisering er ikke negativt

Vi synes desværre, der er sket en ærgerlig udvikling i forhold til, at internationalisering ofte bliver italesat som en negativ belastning og ulempe for Danmark.
Vi vil gerne vende diskussionen om og minde om, at internationalisering i høj grad er i Danmarks egen interesse, og derfor skal vi nærmere tale om, hvordan vi rekrutterer og fastholder både udenlandske studerende og ansatte, fremfor hvordan vi holder dem væk.
Hvis vi lukker os om os selv, vil det gå ud over dansk økonomi, virksomhedernes konkurrenceevne og universiteternes kvalitet.
Sidste år offentliggjorde Danske Universiteter en undersøgelse, der viser, at internationale studerende er en god forretning for Danmark. Den samfundsøkonomiske gevinst af internationale universitetsdimittender er betydelig. 779.000 kroner. Så mange penge bidrager den gennemsnitlige internationale universitetsdimittend med til det danske samfund.

Vi sætter forhindringer op

Det er klart, at den samfundsøkonomiske gevinst afhænger af, hvor mange der bliver i Danmark og arbejder. Derfor er det også ærgerligt, at vi sætter forhindringer op for, at de kan blive integreret på det danske arbejdsmarked.
Internationale studerende skal nu betale op til 12.000 kr. for at deltage i danskkurser. Internationale ansatte på universiteterne risikerer, som vi så i efteråret, at få bøder for at bruge deres ekspertise uden for universitetet. Og der har på det seneste været kritik af, at universiteterne udbyder uddannelser på engelsk.
Men Danmark kan ikke klare sig alene. Vi er nødt til at orientere os mod omverdenen og suge så meget viden og talent til os, som vi overhovedet kan. Hvis vi ikke gør det, taber vi den internationale konkurrence.
De danske universiteter har mange internationale studerende, og det er rigtigt, at en andel af dem rejser hjem efter endt uddannelse. Det er naturligt. Vi vil jo også gerne have, at vores egne danske studerende kommer hjem til Danmark igen, hvis de har taget en uddannelse på et internationalt universitet.

Stadig en samfundsgevinst

Vi skal blive bedre til at fastholde mange af de dygtige internationale kandidater. Og vi skal ligeledes have fokus på at tiltrække talenter til de uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder og risiko for mangel på arbejdskraft.
Men dét at nogle rejser hjem, betyder ikke, at vi skal lukke for mulighederne for den mobilitet, der sker, af studerende både ind og ud af Danmark.
For det første har Danske Universiteters undersøgelse vist, at det på trods af, at nogle rejser hjem, stadig er en samfundsøkonomisk gevinst for Danmark at uddanne internationale studenter.
For det andet er det en kæmpe gevinst for de danske studerende både at kunne rejse ud i verden, men også at få input fra internationale studerende og undervisere på deres uddannelse i Danmark.
Dertil kommer, at internationale studerende har uvurderlig betydning for udviklingen af de danske universiteter.

Ambassadører for Danmark

Det er for enkelt at sige, at det er en tabt investering, når unge tager tilbage til deres hjemland efter endt uddannelse i Danmark.
På samme måde som danske studerende tager viden og erfaring med hjem til Danmark, når de har været ude i verden, er det ikke svært at forestille sig, at internationale studerende også vil vende tilbage til deres respektive hjemlande som ambassadører for Danmark.
Et uddannelsesophold i Danmark giver en varig tilknytning, der er svær at få ind i et regneark, men der er ingen tvivl om, at det er til gavn for Danmark.
Både virksomheder og universiteter i Danmark er afhængige af at kunne tiltrække talenter fra hele verden. Det viser Dansk Industris samarbejde med MIT, og det burde være fokus for debatten om internationalisering: Hvordan gør vi Danmark attraktiv for de klogeste hoveder i verden?
Konkurrencen om de bedste er benhård, for Danmark er langtfra det eneste land i verden, der har brug for højt specialiseret international arbejdskraft.
Så lad os nu tale om, hvordan vi fastholder de internationale talenter, fremfor hvordan vi holder dem væk.