Dummebøder for studerende med handicap

 In Debatindlæg

Af Anders Bjarklev, formand Danske Universiteters Rektorkollegium og Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer.

I Danmark har vi gode muligheder for, at unge mennesker med handicap, funktionsnedsættelse eller andre fysiske og psykiske udfordringer kan tage en videregående uddannelse. Der kan bevilges et handicaptillæg til SU’en og specialpædagogisk støtte, til dem, der har brug for det. Det kan f.eks. være i form af it-rygsæk til ordblinde eller mentorstøtte til psykisk sårbare, der har svært ved at overskue og strukturere studiet. Disse forskellige muligheder for hjælp betyder, at fysisk eller psykisk udfordrede studerende får de samme muligheder for at tage en uddannelse, som andre unge.

Det er godt for den enkelte og for samfundet som helhed, for netop uddannelse er den bedste vej til et selvstændigt liv. Det gælder for alle, men betydningen af at gennemføre en uddannelse er endnu større for mennesker, der kæmper med flere udfordringer.

Mange af disse studerende vil i løbet af deres uddannelse få brug for lidt mere tid for at kunne gennemføre deres studie. Det kan være en studerende med nyresygdom, der bruger megen tid på at være i dialyse. Eller det kan være en studerende med psykisk sygdom, der i perioder har svært ved at studere på fuld tid.

Regeringen har som mål, at de studerende skal hurtigere igennem deres uddannelse. Hertil er der indrettet en såkaldt studietidsmodel, der regner den gennemsnitlige gennemførselstid ud, og hvor universiteterne bliver straffet økonomisk, hvis den tilladte studietid bliver overskredet.

Problemet er, at de studerende, der på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse bliver forsinkede i deres studier, tæller med i studietidsmodellen. Universiteterne vil gerne inkludere og hjælpe studerende med særlige behov. Men universiteterne ender med at skulle betale noget, der minder om ”dummebøder”, hvis nogle få studerende, er længere om at færdiggøre deres studier, end det er besluttet fra politisk hold.

Fremdriftsreformen lægger pres på alle studerende. Men det er særligt hårdt for dem, der har brug for lidt ekstra hjælp og tid. Det er ikke fair. Derfor vil det være oplagt at korrigere for det i opgørelsen af universiteternes studietid. Og det er ikke svært. Man kan lave den simple regel, at studerende, der modtager specialpædagogisk støtte eller modtager handicaptillæg til deres SU, ikke omfattes af studietidsmodellen. På den måde vil universiteterne ikke blive straffet for at inkludere studerende med handicap, og de studerende vil i mindre grad skulle søge dispensationer, hvilket vil lette deres dagligdag.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind er opmærksom på problemet. Det er godt. Men som i alle andre gode forhold, er der før eller siden brug for at veksle opmærksomhed til handling. Regeringen er midt i forhandlingerne om et nyt bevillingssystem for universiteterne. Vi håber, at man denne gang vil undlade at straffe de universiteter, der inkluderer studerende med handicap.

Udgivet 10. oktober 2017 på politiken.dk