I år er studiestarten en ny begyndelse for mange. Velkommen til det levende, fysiske universitet

 In Debatindlæg

Debatindlæg bragt af Kristeligt Dagblad 2. september 2021

Af: Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet og rektor på DTU og Per Michael Johansen  næstformand for Rektorkollegiet og rektor på Aalborg Universitet.

I DENNE UGE begynder en ny årgang studerende på universiteterne. Årgang 2021. Vi glæder os til at byde de unge velkommen til deres første semester som universitetsstuderende med alt, hvad det indebærer af faglige og sociale fællesskaber på det levende og fysiske universitet.

Hver årgang er unik – en del af den tid og de strømninger, der omgærder jer. I er allerede en årgang, som er noget helt særligt. Vi regner nemlig stærkt med, at I bliver den første årgang siden coronaepidemien, som ikke bliver ramt af nedlukninger og omlægning af fysiske aktiviteter.

Det er der heldigvis meget, der tyder på, og det skal I glæde jer over.

Men ud over corona-situationen er I også noget særligt. I er en del af nogle årgange, som der bliver stillet meget høje forventninger til. Politikere og meningsdannere – ja befolkningen – vil meget med jer. I skal løse klimakrisen og sikre den grønne omstilling. I skal sikre velfærd og velstand. I skal skabe muligheder både i by og land.

Det er meget at lægge på skuldrene af en årgang. Og det er nok til at gøre selv den mest selvsikre studerende usikker og ør i hovedet. Men vores råd er, at I skal koncentrere jer om at blive klogere og dygtigere, så skal det andet nok følge med. I skaber jo selv fremtiden. Det er det, vi uddanner jer til.

Men hvis tvivlen hos jer er lidt større end sædvanligt i år. Og når I stiller jer spørgsmål som ” er jeg nu god nok?”, ” har jeg lært nok?” og ” kan jeg klare mig?”, så kan vi godt forstå det. Coronanedlukning og sociale restriktioner har slidt på selvtilliden og skabt en turbulent afslutning på gymnasietiden. Men det skal nok gå. På universiteterne er vi i fuld gang med velkomstforberedelserne, og vi vil gøre vores allerbedste for at skabe en god studiestart med plads til såvel tvivl, nervøsitet og usikkerhed som nysgerrighed, engagement, sjov og begejstring. Vi ved, at jeres indgang til studielivet har været lidt anderledes, og det har vi øje for.

Men I er heller ikke alene. Helt særligt for jer er, at studiestarten i 2021 ikke kun er for de helt nye studerende. For også dem, der begyndte for et halvt år, et helt år og måske endda halvandet år siden, oplever måske semesterstarten som en ny begyndelse. De har også brug for at genstarte studielivet og møde fysisk op på campus. Mange er ikke kommet rigtigt ind i studielivet på grund af de restriktioner, vi heldigvis efterhånden har vristet os fri af.

Derfor er studiestarten i år også en genstart af fællesskabet for de mange, måske næsten for de fleste. Det er helt centralt for os som ledelse og ansatte på universiteterne at skabe de rammer, der skal til for igen at skabe det sociale tilhørsforhold og de faglige relationer, som skaber et levende universitet. Vi vil gerne give jer de bedste forudsætninger for at skabe fremtiden og skabe det Danmark, som alle forventer af jer. Så lad os flytte fokus fra computerstik, zoommøder og internetkabler til snak og liv i vores bygninger. Og det gælder også for jer, der er “gamle” nye studerende.

 

 

X