Læg ud med at droppe karakterræset og dyrke fordybelsen

 In Debatindlæg

Af Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters Rektorkollegium og rektor på DTU samt Per Michael Johansen, Næstformand for Danske Universiteters Rektorkollegium og rektor på Aalborg Universitet.

Bragt af Børsen den 2. september 2019

Velkommen til alle de 29.029 unge, der i disse uger starter på landets otte universiteter. Vi glæder os til at tage imod jer. Vi ser frem til at introducere jer for videnskabens vidunderlige verden, pirre jeres nysgerrighed, udfordre jeres talenter og ikke mindst gøre jer parate til jeres fremtidige liv og job.

Til dig, der starter i denne uge, må vi også sige: Universitetet er både en gave og en opgave. Vi håber, du er klar til at modtage begge dele.

Det er på universitetet, de store tanker og idéer opstår og forandrer vores verdensbilleder. Det er her, vi bliver klogere på omverdenen, os selv og hinanden. Vi ejer ikke sandheden på universiteterne, men vi søger den konstant. Også når den er ubekvem. Vi kradser ikke i overfladen, men går i dybden, og uddanner unge til at kunne løse problemer, og være reflekterende og kritiske. Det er evner, der har en langtidsholdbarhed selv i en foranderlig verden, hvor mange jobtitler om 20 år ikke eksisterer i dag. Det er universitetets gave.

Men alt dette kommer ikke af sig selv. Med gaven følger opgaven.

Vi løfter ingen pegefingre, men det kræver en ihærdig indsats at studere på universitetet. Det er noget andet, end du har været vant til på ungdomsuddannelsen. De faglige krav er højere.  Samtidig forudsætter vi, at du selv tager et stort medansvar for at lære.  Det stiller nye krav til dig som studerende at rykke fra passagersædet til førersædet i din uddannelse, men det er også en frihed, der giver muligheder.

I sidste ende er det den frihed og de høje faglige krav der gør universitetet til stedet, hvor vi kan besvare din generations store spørgsmål, som hvordan vi kan nedbringe vores CO2 udledning, hvordan vi kan lagre energi på den smarteste måde, hvordan vi kan sikre en god fødevaresikkerhed, og finde løsninger på migrationsproblemer…

Opgaven og gaven hænger altså sammen, men ingen af dem kan bliver gode, hvis karakterer og præstationspres tynger dig ned.

Vi oplever dygtige og engagerede unge, men vi ved også, at mange af jer føler et stort pres. Både fra omgivelserne og fra jer selv. Høje forventninger kan i princippet være en god ting, men det kan også blive usundt. Der er ingen, som er perfekte, og du skal tillade dig selv at fejle. Tilbageslag må ikke betyde, at du mister troen på, at du er god nok. For det er du.

Universitetet er et sted, hvor nysgerrigheden skal trives. Du skal fordybe dig, søge indsigt og blive klogere, men karakter må ikke være målet i sig selv. Det er ikke tallene på eksamensbeviset, men læring og udvikling, der skal være drivkraften. At studere på universitetet handler ikke om at jagte høje karakterer, men om at træde i karakter.

Det er en stor opgave at starte på universitetet i en ny hverdag med høje faglige krav, nye mennesker og en ny identitet. Derfor husk at bruge de gaver, der følger med.

Du er nemlig næppe den eneste, hvis du står den første dag på studiet, og føler dig usikker og i tvivl, om du passer ind. Alle dine medstuderende står i samme situation.  Det er dine medstuderende, der gør de lange dage på læsesalen eller i laboratoriet i vintermørket hyggelige. Det er dine medstuderende, du kan trække på, når eksamensperioder strækker din udholdenhed til det yderste. Det er dine medstuderende, du kan læne dig op af, når livets små og store tilbageslag rammer dig som ung voksen.

Så brug den gave, det er, at have medstuderende. Det har betydning for dig både fagligt og socialt, at du har nogen at tale og sparre med. Meld dig ind i en af de mange foreninger på universitetet. Drik kaffe med din studiegruppe. Deltag i fredagsbaren. Få nye venner. Mange af dem, der starter sammen med dig i denne uge, vil du ende med at kende hele livet. Universitetet er andet og mere end det faglige. Tag aktivt del i det. Vi har et stort fokus på at give dig den bedst mulige studiestart, men som med alt andet, har du også selv en opgave der.

Det er krævende at være universitetsstuderende, og der skal lægges en ihærdig indsats. Men vores velmenende råd er at droppe karakterræset, dyrke fordybelsen og få nogle goder venner.