Nye besparelser truer universiteternes uddannelser

 In Debatindlæg

Bladrer man i den seneste finanslov, står det 10 år gamle taxameterløft til at forsvinde ved årets udgang.

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 16 maj 2019

Af: Anders Overgaard Bjarklev, rektor, DTU, Per Michael Johansen, rektor, AAU, Henrik Wegener, rektor, KU, Brian Bech Nielsen, rektor, AU, Henrik Dam, rektor, SDU, Hanne Leth Andersen, rektor, RUC, Nikolaj Malchow-Møller, rektor, CBS, Martin Zachariassen, rektor, ITU

Det er rigtig godt nyt, at der nu tegner sig et solidt flertal i Folketinget for at droppe de årlige 2 pct.-besparelser for hele uddannelsessektoren. Det er vi glade for.

Desværre har universiteterne allerede næste år udsigt til nye nedskæringer, der er næsten dobbelt så store som omprioriteringsbidraget. For nedskæringer på over 280 mio. kr. kan være på vej mod universiteterne, med mindre det såkaldte taxameterløft videreføres.

Det kommer til at gå ud over de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser som eksempelvis sprogstudierne, økonomi, historie og jura.

Det er ikke kun noget, vi siger. Det gør politikerne skam også. Vi håber bare, at de nu sætter handling bag ordene.

Taxameterløftet blev indført for knap 10 år siden. Dengang konkluderede en større undersøgelse, som regeringen havde bestilt, at de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser var underfinansierede. På den baggrund indførte man et økonomisk løft til disse uddannelser, så der ville være flere ressourcer til undervisning, feedback og vejledning.

Men bladrer man i den seneste finanslov, står dette taxameterløft nu til at forsvinde ved årets udgang. Dermed kommer seks ud af otte universiteter til at miste en væsentlig del af finansieringen.

2 pct.-besparelserne har de seneste fire år været en alvorlig udfordring. Vi har effektiviseret og tilpasset os så godt, som vi kunne. Vi har forsøgt at minimere konsekvenserne for de studerende, og vi har forsøgt at opretholde en høj uddannelseskvalitet. Men nu er der udsigt til, at det for alvor tipper over.

Der er skåret så meget, at konsekvenserne af yderligere besparelser vil være yderst mærkbare for de studerende. Det kommer til at betyde mindre tid til undervisning af den enkelte studerende. Der bliver større hold, mindre vejledning og feedback, og der vil komme afskedigelser af undervisere og forskere.

På Christiansborg har man igen og igen udskudt beslutningen om, hvorvidt man vil videreføre taxameterløftet. Man kan stadig nå at undgå besparelserne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne til efteråret. Men kære politikere; vil I ikke nok komme med en klar udmelding nu?

Vil I beskære universiteterne med yderligere 280 mio. kr.? Eller vil I tilkendegive, at det er vigtigt, at vi fastholder taxameterløftet, så vi kan bevare stærke uddannelser, også inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder?

For danske virksomheder har brug for kompetente økonomer og sprogkyndige, som kan understøtte vores eksport, historikere, der kan lære os om, hvor vi kommer fra, og psykologer, der kan hjælpe os til at blive klogere på os selv.

Gode uddannelser er grundpillen i vores velfærdssamfund. De er en forudsætning for vores virksomheders konkurrenceevne og udviklingen af den offentlige sektor; kort sagt for vækst, velstand og velfærd.

Det er ikke kun noget, vi siger. Det gør politikerne skam også. Vi håber bare, at de nu sætter handling bag ordene.