Universiteter skruer ned for intern konkurrence for at løse fremtidens store udfordringer

 In Debatindlæg

Prorektor, professor Anders Overgaard Bjarklev

Af Anders Bjarklev og Per Michael Johansen, hhv. formand for rektorkollegiet, rektor på DTU og næstformand for rektorkollegiet, rektor på Aalborg Universitet

Bragt i JP,  28. september 2020

De otte danske universiteter lægger med en række fælles ambitioner op til at samarbejde mere i fremtiden. Samarbejde giver os mulighed for at bidrage mere til at løse de store fremtidsudfordringer, lyder det fra Danske Universiteter.

Konkurrence om både forskning og studerende har i mange år sat de otte danske universiteter op imod hinanden. Vores indbyrdes modsætninger er blevet fremhævet. Vi er blevet vejet og vurderet i taxametersystem og ranglister. Konkurrencen har skærpet os og vores profiler, men samtidig har den også i visse tilfælde spændt ben for samarbejde. Nu er tiden en anden. Vi skal samarbejde mere end tidligere. Det er den retning, rektorerne på alle de otte danske universiteter har arbejdet med igennem det seneste år, og i denne uge er vi klar til at lancere fælles ambitioner for universiteternes rolle i samfundet.

Vi lægger op til at øge samarbejdet mellem universiteterne, blandt andet fordi fremtidens udfordringer er tårnhøje. Klimaforandringer, manglende bæredygtighed og trusler mod folkesundheden ser ud til at blive stadig større udfordringer i fremtiden. Samtidig udfordrer den økonomiske krise Danmark. Vores velfærd i fremtiden er usikker. Det er alle sammen udfordringer, hvor vi som uddannelses- og forskningsinstitutioner kan spille en væsentlig rolle. Derfor har vi også pligt at sætte os selv i spil til gavn for Danmark. Vi skal samarbejde mere om uddannelse og forskning og en række andre områder mellem universiteterne. For samarbejde om skabelsen af viden er en forudsætning for, at vi som nation kan komme godt ind i fremtiden

Den aktuelle Corona-epidemi har tydeligt vist, hvordan samarbejde om viden kan gavne alle i Danmark. Vi har set, hvordan viden, der den ene dag måske kunne virke verdensfjern, den næste kunne sættes i spil i en ny kontekst til gavn for hele landet. Vi har set, hvordan fagområder langt fra det sundhedsvidenskabelige område har spillet en afgørende rolle i bekæmpelsen af covid-19. Dyb indsigt i matematik og menneskelig adfærd har på lige fod med den rene sundhedsforskning været vigtig i håndteringen af krisen. Vi har oplevet, hvordan forskere og forskningsinstitutioner det seneste halve år har sat egne projekter på standby for at levere resultater sammen. Samarbejde om viden skal vi have mere af.

Der er oplagte områder, hvor vi kan pulje kræfterne fra de danske forskningsmiljøer mere i fremtiden. Det gælder ikke mindst den grønne omstilling og de deraf følgende udfordringer. Vi skal styrke overblikket over vores forskning og skabe muligheder for øget samarbejde imellem vores forskere. Det skal ske på tværs af fagdiscipliner og ud over egne institutioners særinteresser. Samarbejde giver nye muligheder for at skabe gode betingelser for vores børn og børnebørn.

Men der også andre udfordringer, som universiteterne skal bidrage til at løse på kortere sigt. Verdensøkonomien er i knæ. Heldigvis klarer den danske økonomi sig relativt set godt. Vi har skabt forudsætningerne for dette ved igennem mange år at levere gode uddannelser på universiteterne. Det skal vi udvikle og holde fast i. Ambitionen er, at universiteterne skal blive endnu bedre til at spille sammen med virksomheder i hele landet og bidrage til deres innovation og udvikling. Vi skal fremme teknologiforståelse og styrke vores uddannelser, så de bedst muligt passer til forventningerne på fremtidens arbejdsmarked.

Det er første gang, at de danske universiteter formulerer fælles ambitioner for vores rolle i samfundet. Grundlæggende handler det om, hvordan den uafhængige viden, vi skaber, skal komme vores omverden mere til gavn. Det er i sidste ende viden, der skaber vores samfund og vores levevilkår. Den viden kommer ikke mindst fra universiteternes uddannelse og forskning.