Fælles forståelsesramme for Residential Colleges

 In Fælles retningslinjer

Danske Universiteter er ultimo 2021 blevet enige om nedenstående fælles forståelsesramme for udbuddet af Residential Colleges: 

Residential Colleges er et tilbud til studerende på bachelor- og kandidatuddannelser fra alle hovedområder. Et residential college skal give studerende mulighed for i en kortere eller længere periode af deres uddannelse at være på studieophold uden for de større byer med tæt kobling til lokale private og offentlige virksomheder.

Residential Colleges er et samarbejde mellem et eller flere universiteter, lokale vidensmiljøer samt eventuelle andre uddannelsesinstitutioner om at tilbyde uddannelsesrelaterede aktiviteter, der er tæt på praksis. Residential Colleges skal give studerende på tværs af landet mulighed for at anvende deres faglige viden og metodiske kompetencer i praksis, i en kortere eller længere periode, i samarbejde med fx en virksomhed. Samtidig vil det give mulighed for, at lokale virksomheder får adgang til den nyeste forskningsbaserede viden og fremtidig højtuddannet arbejdskraft.

 

Residential Colleges vil typisk bestå af et botilbud og et studiemiljø, hvor den studerende fx deltager i kurser eller projektforløb tilrettelagt i samarbejde mellem universitetet og det lokale erhvervsliv.

 

Universiteterne har følgende fælles tilgang ved etablering af Residential Colleges:

 

  • Residential Colleges er åbne for alle de danske universiteter. Det kan etableres af et enkelt universitet, som åbner dørene for de øvrige universiteter, eller flere universiteter kan samarbejde om etableringen.
  • Ved etablering vil der være fokus på lokationer med særlige erhvervsmæssige styrkepositioner eller interessefelter, fx ved tilstedeværelsen af en af de danske erhvervs- og vidensklynger.
  • Værtskommunen skal som udgangspunkt bidrage til etablering af Residential Colleges ved fx at stille boliger og lokaler til rådighed for de studerende.
  • Ved etablering af et Residential Colleges orienteres universiteterne i den region, hvor etableringen påtænkes.
  • Residential Colleges etableres med respekt for de eksisterende forsknings- og uddannelsesmiljøer i området. Andre uddannelsesinstitutioner, fx professionshøjskoler eller erhvervsakademier, kan også indgå i et samarbejde om et Residential College.