Danske Universiteters Indspil til Reformkommissionen

 In Fælles retningslinjer

Danske Universiteter har udarbejdet dette indspil til Reformkommissionens arbejde. Indspillet er udarbejdet og afstemt med de otte danske universiteter og indsendt til kommissionen.

Danske Universiteter har bemærket, at kommissionens opgave bl.a. er at se på dimittenders overgang til job. Vi kan også forstå, at kommissionen har mulighed for at anlægge en bred vinkel på reformdagsordenen, og Danske Universiteter finder det overordentligt positivt, at mulige reformer sker ud fra et helhedsorienteret syn på uddannelserne og arbejdsmarkedet.

Universiteterne bidrager væsentligt til blandt andet produktion, vækst og løsningen af store udfordringer  i samfundet. Det er universiteternes fælles ambition at bidrage endnu mere til samfundet ved at uddanne dygtige og nytænkende kandidater, skabe banebrydende viden og indsigt, fremme oplysning og sammenhængskraft og bygge bro til omverden. I dette indspil vil vi nævne nogle temaer, som vi særligt ønsker at gøre kommissionen opmærksom på, hvad angår uddannelsesaktiviteterne.

 

Læs indspillet her.