Principper for brugsret til undervisningsmateriale

 In Fælles retningslinjer

Universiteterne har i stigende grad, over en længere årrække, haft digital undervisning, både som blended learning forløb og som fuldt ud digitale forløb, kurser, ud-dannelser mm. I forbindelse med nedlukningen i foråret 2020, grundet covid-19, har alle universiteter været nødsaget til at omlægge store dele af undervisningen til digitalt format. Den øgede brug af digital undervisning har gjort, at meget undervisningsmateriale forefindes i elektronisk udgave.

I ønsket om at sikre universiteternes brugsret til undervisningsmateriale har universiteterne udarbejdet nogle overordnede fælles principper. Nedenstående principper skal ses som en ramme for universiteternes egne aftaler eller retningslinjer på området.

Læs principperne her

X