Universitetsuddannet? Så arbejder du vel i det private?

Folkemødedebat fredag 15. juni 11:30-12:30, K6-Akademikerne

Over halvdelen af Danmarks universitetsuddannede arbejder i det private, men antallet skal være større.

En prognose fra Udvalget om Bedre Universitetsuddannelser viser, at tæt på dobbelt så mange nyuddannede akademikere skal finde job i den private sektor frem mod 2030.

Er universitetsuddannelserne gearet til den udvikling?
Er erhvervslivet?

Og hvilken betydning kan udvalgets anbefalinger om 1-årige overbygningsuddannelser, bedre mulighed for erhvervserfaring mellem bachelor og kandidat samt flere bachelorer på arbejdsmarkedet få for fremtidens akademiske arbejdsmarked?

Ordstyrer: Charlotte Rønhof

Deltagere

Henrik Dam, Rektor, Syddansk Universitet
Agnete Gersing, Departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet
Laurits Rønn, Direktør, Dansk Erhverv
Per Michael Johansen, Rektor, Aalborg Universitet – AAU
Lars Qvistgaard, Formand, Akademikerne

Kontaktpersoner

Jens Alkjær, Chefkonsulent, Akademikerne, 22495856