Presser politiske hensyn og private penge forskningsfriheden på de danske universiteter?

Torsdag 14. juni kl 18-19, G26 Københavns Universitet

De danske universiteters forskning bliver i stadigt højere grad finansieret ad andre veje end de offentlige basisforskningsmidler.
Hvad betyder det, når forskningen finansieres af EU, øvrige myndigheder, virksomheder og fonde, der donerer mange millioner til mere eller mindre specifikke formål? Fortrænger de eksternt finansierede projekter forskernes mulighed for at forfølge viden for viden skyld? Eller bidrager de til at opretholde et stærkt forskningsmiljø? Hvad er universitetsledelsens ansvar for at sikre forskernes uafhængighed?

Hvordan undgår vi problematiske sager, når universiteter myndighedsbetjener og samarbejder med private aktører? Og hvordan sikrer vi uafhængig forskning, når forskningens finansieringsvilkår ændrer sig?

Ordstyrer: Peter Kjær, Prorektor RUC

Deltagere

Mads Toudal Frandsen, Lektor, CP3-Origins, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet
Camilla Gregersen, Formand, Dansk Magisterforening
Steffen Lüders, Chef for kommunikation og stake holder relations, Novo Nordisk Fonden
Henrik C. Wegener, Rektor, Københavns Universitet
Brian Bech Nielsen, rektor, Aarhus Universitet

Kontaktpersoner

Laust Hallund, Specialkonsulent, Danske Universiteter, 6165 2165
Maria Bødtcher, Københavns Universitet, 29904602