Høring over bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Videregående Uddannelse den 31. oktober 2014.

Høring over bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse