Ændring af SU-loven

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 10. december 2014.

Ændring af SU-loven

X