Høring vedrørende overgangsordning for supplering

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 13. november 2014.

Høring vedrørende overgangsordning for supplering

X