Lov om akkreditering

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet den 6. oktober 2014.

Lov om akkreditering