Reform af international rekruttering

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) den 22. september 2014.

Reform af international rekruttering

X