Ændring af universitetsloven m.fl. (Gennemsigtighed)

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Videregående Uddannelse den 5. september 2014.

Ændring af universitetsloven m.fl. (Gennemsigtighed)