Læs høringssvar over udkast til bekendtgørelse om særskilte moduler 

 In