Høring over udkast til ændring af uddannelsesbekendtgørelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse den 11. maj 2017.

Høringssvar er afsendt 6. juni 2017.

Læs høringsvar over udkast til ændring af uddannelsesbekendtgørelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område