Høring om udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervs-akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Uddannelses-og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse den 13. oktober 2017.

Høringssvar er afsendt den 6. november 2017.

Læs høringssvar om udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervs-akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser