Høring over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen)

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er sendt i høring hos universiteterne.

Høring over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen)