Høring over udkast til udstedelse af bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser gældende for elever, der starter gymnasial uddannelse efter den 1. august 2017

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 19. september 2017.

Høringssvar er afsendt den 18. oktober 2017

Læs høringssvar over udkast til udstedelse af bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser gældende for elever, der starter gymnasial uddannelse efter den 1. august 2017