Høring vedr. ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid m.v.)

 In Høringssvar

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra Undervisningsministeriet den 29. august 2017.

Høringssvar er afsendt 26. september 2017.

Læs høringsvar vedr. ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.