Studerende med funktionsnedsættelse

 In onepagers

Danske Universiteter arbejder for at få alle talenter i spil og bidrage til samfundets forventning om ligestilling og lige adgang til uddannelse. Vores uddannelser skal være tilgængelige for studerende der har faglig evne og interesse for studiet, uanset baggrund.

Både arbejdsmarked og samfundsøkonomi er afhængig af, at unge uddanner sig og bidrager med deres kompetencer. Og uddannelsernes studie- og læringsmiljø bliver bedre, når der er diversitet blandt studerende og ansatte.

Som universitetssektor anerkender vi, at studerende med funktionsnedsættelse kan møde unødvendige barrierer i studielivet, og derfor arbejder vi på en række områder for at fremme lige adgang til fagligt udbytte og deltagelse i undervisning for alle studerende.

Tidlig afklaring af behov for hjælpemidler

Specialpædagogisk støtte kan være afgørende for studerendes deltagelse i og udbytte af undervisning. Derfor er det vigtigt, tidligt at afklare behov for støtte og hjælpemidler – gerne allerede inden studiestart, så ventetiden for den studerende kan blive kortest muligt.

Mindre papirarbejde

Studerende med funktionsnedsættelse har mulighed for at søge om ændre studie- eller eksamensvilkår, fx forlænget tid til eksamen. Universiteterne ønsker at studerende får bedst mulige vilkår for at fokusere på deres studier. Derfor skal ansøgningsprocesser være enkle og gennemskuelige og hvis muligt, skal den samme ansøgning kunne gælde i længere tid eller for flere eksamener.

Samarbejde med omverdenen

Universiteterne kan ikke kan løse alle udfordringer med tilgængelighed alene. Derfor er vi dialog og samarbejder med myndigheder og beslutningstagere om uddannelsessystemets rammer, administration af specialpædagogisk støtte (SPS) og sammenhæng i SU-systemet.