2025-plan må ikke gå ud over tiden til studierne

 In Pressemeddelelser

Regeringen har netop fremlagt sin 2025 plan, hvor flere elementer omhandler uddannelserne
og SU-systemet.

Rektor Anders Bjarklev, talsmand for Danske Universiteter, glæder sig over, at regeringen
lægger op til et beskæftigelsesfradrag, som skal gøre det fordelagtigt for udenlandske
studerende at blive i Danmark:

”De internationale studerende, der får job i Danmark, er en gevinst både for det danske
arbejdsmarked og for det danske samfund. Det er en god forretning for Danmark
at fastholde de internationale talenter”.

Anders Bjarklev bemærker imidlertid, at omlægningen af SU kan betyde, at flere studerende
vil føle sig tilskyndet til at arbejde mere ved siden af studierne:

”Politikerne vil gerne have de studerende hurtigere igennem studiet. Fremdriftsreformen
ansporer de studerende til at bruge mindre tid på andre aktiviteter, som f.eks.
arbejde. Derfor undrer det mig, at regeringen nu lægger op til en model, hvor flere
studerende alt andet lige vil prioritere at arbejde mere ved siden af studierne”.

Talsmand for Danske Universiteter

Rektor Anders Bjarklev, DTU
20 76 15 12