Flere studerende prøver kræfter i udlandet – det glæder Danske Universiteter.

 In Pressemeddelelser

Siden 2008 er der sket en fordobling af antallet af universitetsstuderende
på universiteterne, som tager på udveksling eller tilsvarende.
Det gavner både de studerende, universiteterne og erhvervslivet.

Ralf Hemmingsen, formand for Rektorkollegiet og talsmand for Danske Universiteter,
udtaler: ”Dette er en glædelig udvikling for alle. De studerende får nogle stærke kompetencer
af at prøve kræfter i et andet land, både fagligt og personligt. Det er med til
at ruste dem til et stadigt mere internationalt arbejdsmarked og desuden får uddannelserne
et fagligt boost af at have en stærk international kultur. Regeringen har et
ambitiøst mål om, at flere studerende skal have et studieophold i udlandet – 50 % af
dimittenderne i 2020. Vi er glade for at kunne bidrage til at nå målet, selvom man kan
frygte, at nogle studerende i de kommende år vil fravælge et udlandsophold på grund
af kravene til studiefremdrift.”

Tallene fremkommer i forbindelse med den årlige offentliggørelse af universiteternes
studiestatistiske nøgletal. De viser blandt andet, at 7.955 universitetsstuderende i
studieåret 2013/14 tog på et praktik-, udvekslings-, eller selvarrangeret studieophold
i udlandet – en fordobling i forhold til 2008, hvor antallet var 3.898.

Nøgletallene kan læses på sin helhed på www.dkuni.dk.

Kontakt til Danske Universiteter

Vedr. internationalisering
Fuldmægtig Lena Scotte
Tlf. 3336 9803
scotte@dkuni.dk.

Vedr. nøgletal
Fuldmægtig Peter Dalby Larsen
3336 9804
pda@dkuni.dk