Mindre detailstyring er nødvendig

 In Pressemeddelelser

Danske Universiteter har længe arbejdet for mindre detailregulering og forenkling af
et meget kompliceret styringssystem for universitetssektoren. Derfor er universiteterne
særdeles positive over for Kvalitetsudvalgets anbefaling om at mindske detailreguleringen
på de videregående uddannelser. Men det er vigtigt, at den styring ikke
bare erstattes af en ny, skjult detailstyring. Det mener Danske Universiteters talsmand,
rektor Ralf Hemmingsen.

”Jeg håber, at uddannelses- og forskningsministeren lytter ekstra godt til Kvalitetsudvalgets
anbefaling om at mindske detailreguleringen. Vi har allerede set, hvordan
store dele af for eksempel fremdriftsreformen indebærer negative konsekvenser for
de studerende. Det viser sig blandt andet ved manglende mulighed for dels at supplere,
dels at kombinere relevant erhvervs- og forskningserfaring med studiet. Vi er også
åbne overfor at kigge på en udvidelse af retskravet, så bachelorerne kan komme ud at
prøve kræfter med arbejdsmarkedet, men samtidig sikres mulighed for at komme
tilbage og tage en kandidatuddannelse,”
udtaler rektor Ralf Hemmingsen, talsmand
for Danske Universiteter.

Ralf Hemmingsen er ikke i tvivl om, at universiteterne er i stand til at tage ansvaret
for de detaljerede rammer for uddannelserne. Universiteterne har igennem længere
tid haft uddannelseskvalitet som topprioritet.

”Jeg mener, at Kvalitetsudvalget maler fanden på væggen, når de påstår, at vi kommer
til at fejluddanne mange tusinde unge, hvis vi ikke reformerer hele uddannelsessystemet
med det samme. Vi må huske, at de seneste års mange reformer på områ-
det hverken er helt eller halvt implementeret endnu. Og vi arbejder meget seriøst med
at udvikle og forbedre både undervisere og uddannelser, så det er ikke korrekt, at der
ingenting sker. I lyset af at de danske universiteter generelt ligger højt i internationale
sammenligninger, undrer det mig, når udvalget i sin pressemeddelelse nævner, at vi
er ved at gå kvalitetsmæssigt fallit,”
siger Ralf Hemmingsen.

Kontakt til Danske Universiteter

Specialkonsulent Michala Tomra
Tlf.: 33 36 98 11
Mail: mt@dkuni.dk
www.dkuni.dk