Kvalitetsudvalgets høje mål er et godt oplæg til debat

 In Pressemeddelelser

Den anden delrapport fra Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser
har gode takter, men universiteterne er betænkelige ved, hvor finansieringen
skal komme fra.

”Jeg hilser rapporten og debatten om kvalitet velkommen. Og jeg håber, at udvalgets
forslag vil blive behandlet i den ånd, de er fremsat i – nemlig som oplæg til en nødvendig
debat. For eksempel er mere fokus på uddannelsernes udvikling og kvalitet en
rigtig god idé, men det er en rigtig dårlig ide at ”skrælle” en mia. af de nuværende
uddannelses- og forskningsmidler for oprette en fond, som underviserne så kan søge
projektmidler i. Det udhuler blot universiteternes mulighed for selv at tage ansvar for
at udvikle kvaliteten langsigtet,”
siger Rektorkollegiets næstformand, rektor Brian
Bech Nielsen.

Danske Universiteter støtter, at Kvalitetsudvalget sætter fokus på konsekvenserne af
den stigende detailregulering, på vigtigheden af at anerkende fremragende undervisning
og på behovet for at gøre alle studerende til reelt heltidsstuderende.

”Udvalget peger på en lang række af de udfordringer, som vi på universiteterne
kæmper med i det daglige. Det er bestemt ikke, fordi vi vil påstå, at alt er så godt,
som det kan blive. Det er udfordringer, som universiteterne allerede arbejder seriøst
på at få løst,”
udtaler Rektorkollegiets næstformand, rektor Brian Bech Nielsen og
fortsætter:

”Der er brug for rammer, der giver både de studerende, deres undervisere og universiteternes
ledelser plads og rum til at løfte det ansvar, de hver især har for, at læringen
bliver af den højest mulige kvalitet.”

Kontakt til Danske Universiteter

Direktør Susanne Bjerregaard
33 36 98 10
sb@dkuni.dk
www.dkuni.dk