Grundlag for dialog om dimensionering er fastlagt

 In Pressemeddelelser

Rektorkollegiet har med Uddannelses- og Forskningsministeriet fastlagt et godt
grundlag for de enkelte universiteters videre dialog med ministeriet om dimensioneringen.

”Det er positivt, at rektorerne og ministeriet efter en del forhandlinger i fællesskab
har fastlagt et godt grundlag for den videre dialog. Jeg vil gerne kvittere Sofie Carsten
Nielsen for at have lyttet til vores bekymringer over de første modeller. Vi er landet et
sted mellem ministerens model og universiteternes forslag, hvor vi får rettet afgørende
elementer til,”
udtaler talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen.

I det nye grundlag beskærer bacheloruddannelserne med 3.500 studiepladser i perioden
2015 til 2018, mens dimensioneringen på kandidatuddannelserne indfases fra
2018 til 2020. Rammen på de 3.500 studiepladser på bachelorniveau og de 2.400 på
kandidatniveau er fastlagt af ministeriet, der også har fordelt beskæringen på de otte
universiteter. Universiteterne får selv mulighed for at beslutte hvilke bachelorstudiepladser,
der skal reduceres, samt mulighed for at flytte op til 15 procent af dimensioneringen
til ikke-dimensionerede uddannelser med ledighedsudfordringer.

”Vi har især fremhævet indfasningen som et stort problem ved de udmeldte modeller.
Jeg er glad for, at vi starter dimensioneringen på bachelorniveau og derefter i 2018 til
2020 indfaser på kandidatniveau,”
siger Ralf Hemmingsen.

Han understreger, at der ikke er tale om en formel aftale, men om et godt grundlag
for en videre dialog mellem ministeriet og de enkelte universiteter.

Kontaktperson

Direktør Susanne Bjerregaard
Telefonnummer: 33 36 98 10
sb@dkuni.dk
www.dkuni.dk