Universiteterne klar til tage ansvar for dimensioneringen

 In Pressemeddelelser

Rektorkollegiets fælles plan for dimensionering blev senest meldt ud i brev til uddannelses-
og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen den 20. oktober 2014. Universiteterne
er stadig klar til at tage ansvaret for dimensioneringen. Det understreger Danske
Universiteters talsmand, rektor Ralf Hemmingsen.

”I de seneste uger har der hvirvlet en del tal rundt i pressen vedrørende konsekvenserne
af regeringens dimensioneringsmodel. Danske Universiteter har ikke meldt
mange tal ud, men vi har direkte overfor Uddannelses- og Forskningsministeriet på-
peget de risici, der efter vores opfattelse kunne være ved den planlagte dimensionering
på kandidatoptaget og de nødvendige omregninger til bachelorniveauet, hvor de
studerende jo kommer ind på universitetet,”
siger Ralf Hemmingsen.

Ministeriet har udregnet forskellige lofter for optaget på bacheloruddannelserne
bygget på en lang række antagelser. I de seneste beregninger går ministeret ud fra,
at 90 procent af optaget på kandidatniveauet kan være universitetets egne bachelorer.
Det betyder eksempelvis, at bacheloroptaget på humaniora skal skæres fra 8.301
i 2013 til 5.648 i 2018, dvs. tilbage på niveau med 1996/97. De første beregninger fra
universiteterne viste højere tal for beskæring. Det skyldtes, at man tog afsæt i ministeriets
pålæg om at skære bacheloroptaget ”tilsvarende” den udmeldte beskæring
på kandidatuddannelserne. Beskæringen på bacheloroptaget skulle være endnu større
for at få uændret plads til bachelorer fra andre danske universiteter, professionsbachelorer
og studerende fra udlandet.

”Danske Universiteter anbefaler stadig dimensionering på bachelorniveau. Hvis man
holder sig til at reducere antallet studiepladser på bachelorniveau, kan det ske via
fastsættelse af det antal pladser, der hvert år skal opgives til den Koordinerede Tilmelding
(KOT). Det er enkelt at implementere og i øvrigt også at kontrollere. Og det
har den store fordel, at afviste ansøgere umiddelbart kan ledes videre til en anden
uddannelse med bedre plads,”
slutter Ralf Hemmingsen.

Kontaktperson

Direktør Susanne Bjerregaard
Telefon: 33 36 98 10
sb@dkuni.dk
www.dkuni.dk