De studerende er gode nok – rammerne kunne være bedre

 In Pressemeddelelser

Det hænger simpelthen ikke sammen, når de markante politiske ønsker for
universitetsuddannelserne skifter fra år til år. Det mener talsmand for Danske
Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen, som samtidig konstaterer, at uddannelsestaxameteret
per studerende er faldet ganske markant over de sidste 20 år. Der er behov for mere
fleksible rammevilkår og bedre finansiering, så universiteterne kan tænke mere ud af
boksen og prøves nye optagelses- og undervisningsformer af.

”Vi har brug for nogle mere fleksible rammer omkring vores uddannelser. Det hænger
ikke sammen, når universiteterne på den ene side får besked på at optage en mere
socialt differentieret målgruppe samtidig med, at vi har et meget detaljeret regelsæt
for optagelse. Her er vi dog i en god dialog med ministeren om mere fleksible rammer,
så vi eksempelvis kan arbejde mere med Kvote 2-optaget,”
udtaler Ralf Hemmingsen,
talsmand for Danske Universiteter.

At de studerende allerede nu i stigende grad kommer fra ikke-akademiske hjem, giver
naturligvis nogle udfordringer, som universiteterne arbejder med og forholder sig
til. Samtidig er det vigtigt at understrege, at de nye studerende har nogle andre styrker
end de havde for 10 år siden.

”Nutidens studenter er nok mere internationalt orienteret og har bedre netværkskompetence,
end man kendte førhen. Det er vigtigt, at de styrker anerkendes og udnyttes,”

siger Ralf Hemmingsen og fortsætter:

”Samtidig er vi i en proces mod institutionsakkreditering, og det er et felt, som alle de
videregående uddannelsesinstitutioner arbejder meget seriøst med. I akkrediteringen
indgår undervisningsevalueringer, indsamling af studienøgletal og pædagogisk videreuddannelse.
Der er altså rigtigt meget, som vi allerede tager hånd om, og det er
meget væsentligt for os, at vi ikke sænker barren. Det er universiteterne, der er ansvarlige
for, at kun studerende, der opfylder læringsmålene, består deres eksaminer.
Alt andet ville skade både de studerende og det samfund, de skal ud at arbejde i.”


”En god universitetsuddannelse foregår i konstruktivt samspil mellem engagerede
undervisere og ligeså engagerede studerende. Det vi som universitetsledelser kan
gøre, er først og fremmest at sikre, at både studerende og forskere har mulighed for
at udvikle sig gennem undervisningen og ved at sikre undervisningsformer, der er
stærke og relevante for fremtidens samfund og arbejdsmarked. Derfor har vi behov
for bedre rammer for universitetsuddannelserne,”
tilføjer formand for Rektorkollegiets
Udvalg for Uddannelsespolitik, rektor Hanne Leth Andersen.

Kontakt til Danske Universiteter

Fuldmægtig Malene Kristensen
Telefonnummer 33 36 98 25
mkri@dkuni.dk

X