Danske Universiteters kommentarer til Berlingske Tidendes nye undersøgelse blandt universitetsundervisere

 In Pressemeddelelser

Berlingske Tidende bringer i dag en artikel på baggrund af en undersøgelse, hvori det
indikeres, at tre ud af ti professorer og lektorer på et tidspunkt har ladet studerende
bestå, selvom deres faglige vurdering var, at den studerende skulle dumpe.

Talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen har på baggrund af det
begrænsede indblik, som Danske Universiteter fik i undersøgelsens resultater og metode,
udtalt sig bredere til Berlingske, end det fremgår af artiklen.

Ralf Hemmingsen sendte følgende kommentarer til Berlingske Tidendes undersøgelse:

”Overordnet ser jeg tallene som udtryk for, at forskerne prioriterer kvalitet i uddannelserne
– og dermed sætter kravene til eksamener højt. Det er godt, at syv ud af ti af
de adspurgte ikke lader studerende bestå uretmæssigt. Og det fortæller mig, at billedet
af, at mange studerende kommer for let igennem universitetet, ikke stemmer
overens med virkeligheden.”

”Sigtet for alle universiteter må være, at studerende kun består, hvis de opfylder kravene.
Derfor giver undersøgelsen selvfølgelig anledning til fortsat dialog i de akademiske
miljøer, i ledelserne og ikke mindst i de fora, hvor studerende, medarbejdere og
ledelse drøfter universitetets anliggender.”

”Jeg tror, at den helt nære ledelse af uddannelserne og på institutterne spiller den
afgørende rolle i sikringen af uddannelsernes kvalitet. Det er dem, der skal vedligeholde
den akademiske kvalitetskultur. Og det støtter vi som rektorer gerne op om.”

”Universitetsledelser, forskere og studerende – såvel som politikere, erhvervsliv og
forældre til de studerende – ønsker alle uddannelser af høj kvalitet. Det synes jeg
også, at universiteterne leverer. Og jeg ved, at hvert af de otte universiteter har en
masse indsatser i gang på området.”

”Det er meget vanskeligt at tolke besvarelserne nærmere. Jeg kan derfor kun konstatere,
at det fremlagte materiale tegner et billede af, at det i hovedsagen er frygt for
øget arbejdsbyrde eller hensyn til de studerende, der ligger bag, at enkeltforskere har
ladet studerende bestå. Til gengæld spiller økonomien heldigvis en marginal rolle.”

”Jeg bemærker, at kun fem procent af besvarelserne henviser til universiteternes økonomi
som årsag til, at man lader studerende bestå uretmæssigt. Det er tegn på, at
kritikken af taxametersystemets kvalitetskonsekvenser er overdramatiseret.”