Dialog og ekstern censur skal sikre uddannelsernes kvalitet

 In Pressemeddelelser

Berlingske har i dag offentliggjort en undersøgelse af kriterier for eksamination.
Undersøgelsen tegner et billede af at 30 procent af forskerne
på et tidspunkt har ladet enkelte studerende bestå, selvom de ikke levede
op til de faglige kriterier.

”Det må og skal være de faglige kriterier, der afgør, om en studerende består. Derfor
giver Berlingskes undersøgelse anledning til øget dialog mellem ledelser, forskere og
studerende. Vi skal sammen fastholde og udbygge den eksisterende akademiske kvalitetskultur,”

udtaler talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen.

Undersøgelsen viser desuden, at baggrunden for enkeltforskeres accept af at lade
ukvalificerede studerende bestå eksamener hovedsageligt skal findes i frustrationer
over administrative byrder og i misforstået omsorg for den enkelte studerende.

”Det er klart, at universiteterne skal sikre, at studerende kun består, hvis de opfylder
kravene og ikke fordi, underviseren har ondt af dem. Det viser, at der er et klart behov
for at fastholde den eksterne censorordning, som Kvalitetsudvalget var ude med riven
efter,”
udtaler Ralf Hemmingsen og fortsætter:

”Undersøgelsen er desuden endnu et tegn på, at ansatte og studerende er pressede
og frustrerede over, at der er kommet mange flere administrative byrder på deres
skuldre de seneste år – ikke mindst som følge af politiske reformer som Fremdriftsreformen.
Vi har behov for at afbureaukratisere sektoren,”
siger Ralf Hemmingsen.

Kontakt til Danske Universiteter

Souschef Nikolaj Borg Burmeister
Tlf. 24 98 40 68
nb@dkuni.dk
www.dkuni.dk

X