Danmark skal sætte innovationsambitionerne højt

 In Pressemeddelelser

Dansk forskning præsterer stadig stærkt i den europæiske superliga
ifølge Innovation Union Scoreboard 2015. Men det er nødvendigt
at sætte ambitionerne højere. Det mener talsmand for Danske
Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen.

Danmark fastholder sin andenplads i Innovation Union Scoreboard 2015, som viser
EU-medlemslandenes innovationskapacitet. Og der er blevet kortere til toppen, for
Danmark har hentet et godt stykke af det forspring, som Sverige har haft de seneste
par år. Særligt indsatsen inden for åbne og excellente forskningssystemer er med til
at sikre Danmarks position på listen. Men statistikken viser imidlertid, at der stadig er
brug for at få flere af de danske virksomheder med på innovationsvognen.

”Det er særdeles positivt, at Danmark fastholder sin flotte placering på Innovation
Union Scoreboard. Den danske forskning har i mange år været i absolut verdensklasse,
hvilket EU’s statistik endnu engang viser. Desværre har det ikke i tilstrækkelig grad
afspejlet sig i de danske virksomheders innovationsevne. Selvom der er tegn på fremskridt,
skal vi have de danske virksomheder bedre med. De private forsknings- og innovationsinvesteringer
er nemlig med til at bringe den offentlige forskning i spil i
samfundet,”
udtaler Ralf Hemmingsen, talsmand for Danske Universiteter.

Innovation Union Scoreboard ser også på innovationskapaciteten for udvalgte lande
uden for EU, og her har det europæiske gennemsnit for innovationsperformance
svært ved at følge med. Det er særligt tydeligt, når det kommer til de private virksomheders
investeringer i forskning og innovation, hvor EU langt overgås af lande
som USA, Japan og Sydkorea. Derfor er det vigtigt, at forskningsinstitutioner, virksomheder
og politikere ikke læner sig tilbage og hviler på laurbærrene.

”I sidste ende betyder det mindre, hvordan vi klarer os sammenlignet med andre europæiske
lande. Det betyder langt mere, hvordan vi klarer os, når vi sammenligner os
med lande som Kina og Sydkorea, der i disse år satser stærkt på innovation og forskning.
Vi bør sætte de danske ambitioner efter de stærkeste regioner i verden,”
tilføjer
Ralf Hemmingsen og fortsætter:

”Derfor anbefaler Danske Universiteter, at de offentlige forskningsinvesteringer øges
til 1,5 pct. af BNP for at give afsæt til at styrke de danske virksomheders investeringer
i forskning og innovation.”

Flere fakta om Innovation Union Scoreboard 2015:
 I alt har Danmark forbedret sin performance på 17 ud af de 25 indikatorer,
der danner baggrund for den danske placering som nr. 2 i EU. Danmark har
desværre oplevet en tilbagegang på de små- og mellemstore virksomheders
innovationskapacitet, samt de private virksomheders innovationsinvesteringer.
 Den danske innovationskapacitet har været i konstant fremgang i en tid, hvor
de øvrige lande i den europæiske innovationstop kæmper med at opretholde
niveauet. Danmarks innovationsperformance relativt til EU er således steget
fra at være 25 % højere end EU-gennemsnittet i 2007 til at være 33 % højere
end EU-gennemsnittet i 2014.
 Der har også været fremgang i den danske innovationskapacitet på virksomhedssiden,
hvor Danmark har set en positiv udvikling i de økonomiske effekter
af den danske forskning- og innovationssatsning. Det afspejler sig blandt
andet i en vækst i de danske virksomheders salg af innovative produkter, som
er forbedret med 11 % siden sidste år.

Læs hele rapporten her.

Kontakt til Danske Universiteter

Specialkonsulent Inie Nør Madsen
Tlf. 33 36 98 08
im@dkuni.dk
www.dkuni.dk