Mange unge ønsker at læse på universitetet

 In Pressemeddelelser

Igen i år har en stor andel af ungdomsårgangene ansøgt om optagelse på et af Danmarks
universiteter. Det finder talsmand for Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen
først og fremmest glædeligt.

”Årets ansøgertal bringer i høj grad ambivalente følelser frem. På den ene side er det
glædeligt, at flere unge ønsker at læse på et af universiteterne. På den anden side er
det ikke sjovt at afvise en del kvalificerede ansøgere,”
udtaler han.

Rektor Ralf Hemmingsen glæder sig desuden over fortsættelsen af de gode takter
med flere ansøgere og flere optagne på uddannelser, der er målrettet den private
sektor, herunder for eksempel de tekniske uddannelser.

”Jeg synes, at det er positivt, at flere unge har valgt uddannelse ud fra muligheden for
efterfølgende at få ansættelse i den private sektor. Jeg vil samtidig gerne opfordre de
ansøgere, som har fået afslag, til at se efter uddannelser, der har ledige pladser. På
rigtig mange af universiteternes uddannelser har man selv stor indflydelse på indholdet
for eksempel via valgfag, praktikophold og studiejob. Dermed er der god mulighed
for at præge uddannelsen i den retning, man brænder for,”
siger talsmand for
Danske Universiteter, rektor Ralf Hemmingsen.

Fakta om universiteternes optag 2015:
 I alt optager de otte universiteter 31.704 nye studerende i 2015. Dette svarer
til antallet af optagne i 2014.
 Universiteterne har optaget 6,3 procent flere på ingeniøruddannelserne, i alt
293 flere studerende i forhold til 2014. Stigningen er fordelt med 103 flere
studerende på civilingeniørstudier og 190 flere på diplomingeniørstudier.
 4.954 kvalificerede ansøgere til universiteternes uddannelser fik afvist deres
ansøgning.

Kontakt til Danske Universiteter

Specialkonsulent Peter Dalby Larsen
Telefon: 33 36 98 04
pda@dkuni.dk
www.dkuni.dk