Flere besparelser på universiteterne vil ramme kvaliteten

 In Pressemeddelelser

Det vil ramme kvaliteten af både uddannelser og forskning, hvis man vil skære yderligere
2 procent om året på universiteterne. Det mener talsmand for Danske Universiteter,
rektor Ralf Hemmingsen.

”Først og fremmest vil jeg sige, at universiteter langt fra er kornfede. Vi har allerede
været underlagt besparelsen på blandt andet taxameterbevillingerne i årevis og har
derfor skåret ind til benet. Med store årgange af studerende og administrativt tunge
reformer bliver det stort set umuligt at hente mere på effektiviseringer. For mig at se,
er der ingen tvivl om, at nedskæringer, som dem der her tales om, vil ramme både
uddannelseskvaliteten og forskningen. I forvejen har en rapport, som ministeriet tidligere
har fået McKinsey til at udarbejde, vist, at det økonomiske tilskud fra staten ikke
dækker de faktiske udgifter til uddannelse,”
siger Ralf Hemmingsen og fortsætter:

Universiteterne har i foråret sendt en række forslag over regelforenklinger, som kunne
lette universiteternes administration, til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

”Vi er allerede kommet med en lang række forslag til, hvordan man kan lette de administrative
byrder, som for eksempel fremdriftsreformen har medført på universiteterne.
Men ministeriet har endnu ikke meldt tilbage på vores forslag og har i øvrigt
heller ikke ville vise hverken os eller andre den rapport, som Deloitte har udarbejdet
om universitetsuddannelsernes finansiering. Vi kan ikke forestille os andet, end at
rapporten klart viser, at universitetsuddannelserne allerede er underfinansieret, så
det mange steder er nødvendigt at skære på forskningen for at kunne opretholde et
nogenlunde rimeligt tilbud til vores studerende,”
udtaler Ralf Hemmingsen.

Helt overordnet undrer det Ralf Hemmingsen, at regeringen vil bryde med 15 års
kloge langtidsinvesteringer i viden. En investering i Danmarks livsgrundlag, som selv
under krisen blev fastholdt af skiftende regeringer.

Kontakt til Danske Universiteter

Direktør Susanne Bjerregaard
Telefon: 33 36 98 10
sb@dkuni.dk
www.dkuni.dk