Nyt formandskab for Danske Universiteters Rektorkollegium

 In Pressemeddelelser

Rektor Anders Overgaard Bjarklev, DTU, og rektor Per Michael Johansen,
AAU, er henholdsvis ny formand og ny næstformand i Rektorkollegiet.

Rektor ved DTU, Anders Overgaard Bjarklev, er på gårdagens møde i Rektorkollegiet
valgt som ny formand for Rektorkollegiet og talsmand for Danske Universiteter. Samtidig
er rektor ved AAU, Per Michael Johansen, valgt som ny næstformand for Rektorkollegiet.
Det nye formandskab ser frem til at arbejde videre på at styrke universiteternes
rolle i samfundet og indgå i en konstruktiv dialog med omverdenen om universitetssektorens
resultater og udfordringer.

”Vi ser frem til at tage fat på både nye og gamle udfordringer for universitetssektoren.
Særligt ministerens udmelding om massive milliardbesparelser på uddannelsesområdet
viser, at der er behov for en konstruktiv dialog mellem rektorerne og ministeren.
Vi har fokus på, at det gælder om så vidt som overhovedet muligt at fastholde
både uddannelsernes og forskningens kvalitet. Til gengæld kunne vi godt undvære en
kæmpe bureaukratiskaber som fremdriftsreformen, der koster mange kræfter, men
ikke gør noget positivt for kvaliteten,”
siger Anders Bjarklev.

Det nye formandskab er enigt om, at samarbejde blandt universiteterne er vejen
frem.

”Der er ingen tvivl om, at universiteterne står stærkere samlet. Det så vi blandt andet
med dimensioneringen sidste år. Derfor er det vigtigt, at vi som formandskab gør alt,
hvad vi kan for at sikre et godt samarbejde universiteterne imellem,”
siger Per Michael
Johansen.

Anders Bjarklev har været medlem af Rektorkollegiet siden 2011, hvor han tiltrådte
som rektor på Danmarks Tekniske Universitet. Per Michael Johansen blev rektor på
Aalborg Universitet i 2014 og har siden da været medlem af Rektorkollegiet.

Kontakt til Danske Universiteter

Fuldmægtig Malene Kristensen
Telefon: 33 36 98 25
mkri@dkuni.dk
www.dkuni.dk