God forskningskommunikation af god forskning

 In Pressemeddelelser

Danske Universiteter har nedsat en arbejdsgruppe, der i løbet af 2018 skal udarbejde et forslag til et fælles kodeks for ansvarlig forskningsformidling på de otte danske universiteter. Kodekset, eller retningslinjerne, skal lægge i forlængelse af Det nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning, der blev udarbejdet af Danske Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2015.

Arbejdsgruppens formål er, som det hedder i gruppens kommisorium,

“At udarbejde et fælles kodeks for ansvarlig forskningskommunikation for alle otte universiteter med henblik på at fastholde tilliden, når forskning kommunikeres. Mellem medier og forskere og mellem forskere og befolkning. Hensigten med dette kodeks er således at være en fælles rettesnor og hensigtserklæring fra de otte danske universiteter som kan understøtte og fastholde en tradition for ansvarlig og saglig forskningskommunikation.”

Om baggrunden for arbejdet siger formand for arbejdsgruppen og professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet Klemens Kappel:

– Der hersker en stor grad af tillid til forskningen herhjemme, både til den enkelte forsker og til de resultater, forskningen leverer og kommunikerer ud til samfundet. Den skal vi, i en tid med fake news, alternative fakta samt et stadigt hurtigere agerende medielandskab, sikre os, at vi gør alt, hvad vi kan for at fastholde. Derfor prøver vi nu at formulere en række retningslinjer eller gode råd for området, der kan tjene som inspiration, så god forskning fortsat vil blive kommunikeret præcist og ansvarligt hele vejen fra forsker til offentlighed.

Arbejdsgruppen består af et medlem fra hvert universitet samt formand Klemens Kappel og sekretariatsbetjenes af Danske Universiteter.

Gruppens arbejde forventes afsluttet i 2018.

Spørgsmål til gruppens arbejde kan rettes til Laust Hallund, Kommunikationsrådgiver ved Danske Universiteter på mail Lahal@dkuni.dk eller tlf. 6165 2165.