Markant beskæring vil ramme fremtidens vækst

 In Pressemeddelelser

Regeringen lægger med sit forslag til finanslov for 2016 op til at skære både i uddannelsesbevillingerne
og i de offentlige investeringer i forskning. Talsmand for Danske
Universiteter, rektor Anders Bjarklev kalder det overraskende.

”At regeringen vil skære så markant på viden – både på uddannelse og forskning – er
meget overraskende. Ikke mindst med tanke på regeringsgrundlaget, hvor ambitiøs
forskning står centralt. Vi ved, at viden er grundlaget for fremtidens vækst. Man risikerer
simpelthen at spare fremtiden væk,”
udtaler Anders Bjarklev.

I alt lægges der op til at reducere de offentlige forskningsinvesteringer med 1,4 mia.
kroner i 2016 og at beskære uddannelsesbevillingerne med over en halv milliard kroner.

”Danmarks vigtigste ressource er vores viden – det er den, der skal skabe virksomheder,
arbejdspladser og velfærd for hele Danmark og i hele Danmark. Vi er som samfund
nødt til at satse på uddannelse og forskning, hvis vi skal følge med nogle af verdens
førende vidensregioner. Der er ingen tvivl om, at vi hellere havde set, at vi sammen
med regeringen kunne hæve ambitionsniveauet for dansk forskning og uddannelse.
Vi stiller os meget gerne til rådighed for en dialog med politikerne om universiteternes
værdi for samfundet.”
siger Anders Bjarklev og tilføjer:

”På nuværende tidspunkt ved vi endnu ikke præcist, hvordan uddannelsesbevillingerne
skal beskæres. Jeg håber fortsat på en konstruktiv dialog med uddannelses- og
forskningsministeren om den konkrete udmøntning af besparelserne på uddannelserne,
og om hvordan vi sikrer, at Danmark i 2020 fortsat når Barcelona-målsætningen
om, at én procent af BNP går til offentlige investeringer i forskning. Skal vi overholde
målet i 2020, skal der skrues ekstra op i årene efter 2016.”

Anders Bjarklev anerkender dog, at løftet i taxametrene på humaniora og samfundsvidenskab
er videreført, og at den treårige bevillingshorisont for universiteternes
basismidler ser ud til at fortsætte.

Kontakt til Danske Universiteter

Souschef Nikolaj Borg Burmeister
Telefonnummer: 33 36 98 20
Mail: nb@dkuni.dk
www.dkuni.dk