Når økonomien er god, bør ambitionerne for fremtiden være højere

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter 30. august 2021

Finansminister Nicolai Wammen (S) har mandag fremlagt regeringens forslag til finanslov for 2022 med ord om at lette foden fra speederen.

En opgang i dansk økonomi giver flere penge til offentligt finansieret forskning, men der sættes samtidig ikke nye ambitioner for forskningen i regeringens forslag. Det ærgrer formand for Rektorkollegiet, Anders Bjarklev.

“Det er positivt, at der kommer flere midler til forskningen. Men det er bekymrende, at regeringen heller ikke med dette forslag til finanslov øger ambitionerne for forskning og uddannelse. Fortidens investeringer i forskning og uddannelse er de to vigtigste grunde til at dansk økonomi kan være så stærk i dag. Derfor bør man også bruge højkonjunkturen til at investere i fremtiden” siger Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet ved Danske Universiteter.

Med regeringens forslag til finanslov er takstforhøjelsen af de billigste universitetsuddannelser (takst 1), også fortsat sat til at løbe ud i 2023. Det bekymrer også formanden for Rektorkollegiet i Danske Universiteter.

“Vi savner altså politiske ambitioner og investeringsvilje i vores uddannelser, som i en årrække var underlagt besparelser og aldrig er blevet genoprettet. Nu ser vi ser igen Folketinget holde de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på pinebænken til det sidste. Hvis ikke regeringen vil spare på uddannelse, er det på høje tid at melde det ud og gøre takstforhøjelsen permanent,” siger Anders Bjarklev.

Desværre viser regeringens forslag til finanslov også, at regeringen anskuer målsætningen om at bruge 1 procent af BNP på forskning som et loft. Det er ærgrer også formanden for Rektorkollegiet.

“Målsætningen om forskningsinvesteringer er en ambition om at investere i fremtidige generationer, at skabe vækst og velstand, der kommer unge og gamle til gavn om 10, 20 og 30 år, derfor bør man investere mere – og have højere ambitioner,” siger Anders Bjarklev.

Og han tilføjer:

“Vi ser desværre fortsat, at der laves krumspring i Finansministeriet, når det gælder om at indfri målsætningen. Regeringen burde efter min mening, når økonomien er så god som i år, som minimum se at stoppe den tåbelige modregning af danske forskeres EU-forskningsmidler i den offentligt finansierede forskning. Det er helt tosset,” afslutter rektorformanden.

 

 

Pressekontakt:
Kommunikationschef
Danske Universiteter
Toke Kristiansen
26396904