Invester 685 mio. i at ruste nutidens studerende til fremtiden

 In Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter (udsendt 23. december 2021):

Danske Universiteter foreslår med opbakning fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, og Akademikerne, at der investeres 685 millioner årligt i de universitetsstuderendes uddannelser i forbindelse med regeringens udspil ”Danmark kan mere I”.

Der er blevet sparet massivt på de universitetsstuderendes uddannelser igennem de seneste år. Det har indflydelse på den undervisning, universiteterne kan tilbyde de studerende. Det har indflydelse på mulighederne for at udvikle den enkelte uddannelse.

Samtidig vokser de udfordringer, de studerende ser ud til at skulle håndtere i fremtiden.

Nutidens studerende kommer til at spille en nøglerolle i den grønne omstilling og håndtere store udfordringer med bæredygtighed. Samtidig skal de sikre konkurrenceevne og skabe nye innovative løsninger på arbejdsmarkedet i virksomhederne og i den offentlige sektor, som kan sikre velfærd og velstand – også i takt med at demografiske udfordringer med langt flere ældre i den danske befolkning, presser sig på.

Der er store krav til de kommende generationer af studerende. Hvis de skal kunne indfri dem, må de studerende blive endnu dygtigere. De skal have flere kompetencer inden for nye teknologier, digitalisering og inden for den grønne omstilling.

Med forslaget om at investere 685 mio. årligt, kommer de studerendes uddannelsesfinansiering tilbage til et niveau per studerende, som svarer til før omprioriteringsbidraget blev indført i 2015.

Danske Universiteter ønsker, at investeringen går til at øge finansieringen af universitetsuddannelserne bredt, således at de studerende kan få endnu bedre og mere relevant undervisning herunder:

– at takst-1 uddannelsernes finansiering bliver permanent forhøjet.

– at der bliver investeret i fremtidens kompetencer på alle uddannelser, inden for nye teknologier, digitalisering og den grønne omstilling.

Forslaget bakkes op af Dansk Industri, Dansk Erhverv, og Akademikerne.

Læs indspillet her:

————————————————————–

Citater:

Formand for Rektorkollegiet, Anders Bjarklev udtaler på den baggrund:
”Vi skylder de unge at investere i det bedst mulige udgangspunkt for at håndtere fremtidens store udfordringer. Det kræver, at de studerende får flere kompetencer inden for nye teknologier, digitalisering og den grønne omstilling.”

”Vi må erkende, at vores uddannelser fortsat er skåret helt ind til benet, det hæmmer udviklingen af dem i retning af fremtidens kompetencer. Vi opfordrer til at hæve ambitionsniveauet for vores uddannelser og vores studerende, og det kræver altså, at uddannelserne får en bedre økonomi.”

Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv siger:
”Vi lever af kloge hoveder og hænder. Vi har derfor brug for uddannelser i absolut verdensklasse, og det er svært at levere med de midler, vi fra samfundet bruger i dag. Vi bør investere mere i vores universitetsuddannelser, så de både kan følge med i, og være en del af samfundsudviklingen” 

Bjarke Lind, fagleder for forskning og uddannelsespolitik i DI, siger:
”Vi skal investere i vores fremtid og veluddannede unge er landets vigtigste råstof. Det nødvendigt at foretage investeringer på de meget efterspurgte områder på arbejdsmarkedet. Det vil gavne den digitale og grønne omstilling, som er afgørende for dansk konkurrenceevne, vækst og dermed også samfundets velstand.”

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:
”Jeg håber, politikerne på Christiansborg lytter til vores fælles opråb. Vi har som samfund ikke råd til at slække på ambitionerne for universitetsuddannelserne. Dygtige og innovative kandidater er afgørende for den grønne omstilling, teknologiske udvikling og de mange globale udfordringer, vi står overfor. Det er nu vi skal have genoprettet uddannelsesbevillingerne og takst 1 gjort permanent.”