Universiteter klar med sektorplan for reduktion i de store byer

 In Pressemeddelelser

Nyhed: 13. januar kl. 12.00

De danske universiteter har individuelt og samlet nu udarbejdet planer til brug for udmøntning “aftale om flere og bedre uddannelses-muligheder i hele landet”. 

Den samlede plan for hele sektoren, som kan læses her på siden, er indsendt til uddannelses- og forskningsministeren den 12 januar.

I den samlede sektorplan lægger universiteterne op til at reducere antallet af studiepladser i de 4 største byer og Roskilde med 5-6 procent, svarende til ca. 4500 pladser.

Af disse lægger planen op til at ca. 55 procent bliver til pladser uden for de største byer, imens de resterende 45 procent af pladserne nedlægges.

Hele sektorplanen kan læses herunder.